Klinika úrazové chirurgie LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno
a
Klinika traumatologie LF MU a Úrazová nemocnice v Brně

pořádají

XIV. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE 2024
18. – 20. září 2024
Mikulov, hotel Galant                

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru kongresu co nejsrdečněji pozval na tradiční „KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE“, který je v pořadí již čtrnáctý. Kongres je pořádán Klinikou úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnicí Brno a Klinikou traumatologie LF MU v Úrazové nemocnici v Brně.

Odborný program kongresu bude sestaven jak z vyzvaných tak i přihlášených sdělení nejen od předních odborníků z řad traumatologie, chirurgie, ortopedie, ale i fyzioterapie a ošetřovatelské péče. Nedílnou součástí programu bude i e-posterová sekce. V rámci odborného programu kongresu proběhne workshop nově vzniklé odborné společnosti pro 3d tisk.
Našim cílem je podat účastníků kongresu informace, které významnou měrou přispějí k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci a především přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu kongresu.

Těšíme se na vaši účast a setkání s Vámi

doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D.
přednosta
Kliniky úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno


Programový výbor kongresu

MUDr. Daniel Ira, Ph.D.
MUDr. Martin Kelbl, Ph.D.
MUDr. Jan Kovařík
doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D.
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
MUDr. Václav Rak, Ph.D.
prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.
MUDr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.


Hlavní témata

Lékařská sekce
Polytraumata, hromadná neštěstí a válečná medicína
Úrazová chirurgie z pohledu soudního lékařství, práva a statistky
Traumatologie dolní končetiny – poranění v oblasti kolene, bérce a nohy
Traumatologie horní končetiny – poranění v oblasti ramenního pletence a lokte a předloktí
50:50 – spolupráce úrazového chirurga a fyzioterapeuta
Traumatologie pánve a páteře
Fracture related infection a komplikace kostního hojení
Varia
 
Sesterská sekce
Ošetřovatelské kazuistiky v traumatologii
Multioborová spolupráce v traumatologii
Mimořádné události v traumatologii
 Perioperační péče v traumatologii
   Varia

ČASOVÝ PLÁN KONGRESU

  18. září 2024


  15.00 – 18.00 hod

Registrace účastníků

  16.00 – 18.00 hod

Workshopy

  19. září 2024


    8.30 – 12.30 hod

Registrace účastníků

      8.45 – 9.00 hod

Zahájení kongresu

    9.00 – 10.30 hod

Přednáškový blok I.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok II.

  12.30 – 13.30 hod

Oběd

  13.30 – 15.00 hod

Přednáškový blok III.

  15.00 – 15.30 hod

Coffee break

  15.30 – 17.00 hod

Přednáškový blok IV.

  17.00 – 17.15 hod

Závěr prvního dne kongresu

  19.30 – 24.00 hod

Společná večeře

  20. září 2024


    8.00 – 10.00 hod

Registrace účastníků

    9.00 – 10.30 hod

Přednáškový blok V.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok VI.

  12.30 – 12.35 hod

Závěr kongresu

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01, Mikulov


Registrační poplatky 

 

do 9. září 2024

na místě

Lékaři – člen ČSÚCH

Kč 3 290,- / EUR 132,-

Kč 3 790,- / EUR 152,-

Lékaři – nečlen

Kč 3 790,- / EUR 152,-

Kč 4 290,- / EUR 172,-

NLZP

Kč 2 790,- / EUR 112,-

Kč 3 290,- / EUR 132,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, oběd na den 19. září 2024, společná večeře, občerstvení v průběhu kongresu, kongresové materiály a DPH.

STORNO PODMÍNKY
V případě storna Vaší účasti:

do 28. srpna 2024    bude registrační poplatek vrácen v plné výši                                   
od 29. srpna 2024    bude účtován stornovací poplatek ve výši 50 % ze zaplacené částky
od 9. září 2024        se poplatek nevrací
                                                                            


Informace pro přednášející

Důležitá data

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky, posteru) 31. července 2024
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do 12. srpna 2024

Audiovizuální technika

• Dataprojektor
• Notebook
• Bezdrátová myš vč. laserpointu
• Náhledový monitor
Audiovizuální techniku je možné vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu v přednáškovém sále.

Prezentace

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


E-postery

E-poster formát A0 prosíme zaslat ve formátu pdf na e-mailovou adresu a.martinek@symma.cz nejpozději do 13. září 2024.


Parkování

Možnost parkování v areálu hotelu Galant.
Počet parkovacích míst je omezen.

Registrace účastníků

18. září 2024    15.00 – 18.00 hod
19. září 2024      8.00 – 12.30 hod
20. září 2024      8.00 – 10.00 hod
Registrující Vám rádi zodpoví vaše event. dotazy.


Kongresové materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, kongresový set vč. programu kongresu.


Obědy

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 19. září 2024 od 11.30 do 13.30 hod oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků.

Zájemce o bezmasou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.

Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku. 


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 19. září 2024 od 19.30 hod v prostorách hotelu Galant. Cena vstupenky je zahrnuta v registračním poplatku. 


Akreditace

Kongres bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti. Certifikáty se budou vydávat po ukončení kongresu na registraci účastníků.


 

Partneři a vystavovatelé


Partner konference


Vystavovatel

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace, doprovodná výstava
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz